Sunday, November 28, 2010

Mural u ulici Đure Jakšića


Članovi Udruženja građana „Kreativno usmereno rešavanje situacije“ (KURS) su u avgustu 2010. realizovali svoj prvi projekat u javnom prostoru, oslikavanje murala na fasadi stambene zgrade u ulici Đure Jakšiča br-7. Mural u ulici Đure Jakšića predstavlja početak dugoročnog projekta „Umetnička rekonstrukcija“, usmerenog ka delovanju mladih umetnika u javnom prostoru u saradnji sa lokalnom zajednicom. Mural je primer dobre saradnje izmedju nevladinog sektora, državnih institucija, lokalne samouprave i lokalne zajednice. Kako bi se unapredilo učešće mladih i studenata umetnosti u kreiranju kulturne politike u lokalnim sredinama, Udruženje građana KURS ima za cilj da u saradnji sa partnerima pokrene različite akcije koje bi poboljšale ovaj segment našeg društva.Pokrovitelj: Opština Stari grad

Donator boja: JUB

Ralizacija:

Fakultet likovnih umetnosti

Udruženje građana Kreativno usmereno rešavanje situacije-KURS

Organizacija: Miloš Miletić

Mentori:

Mileta Prodanović, profesor slikanja Fakultet likovnih umetnosti

Dr Jelena Glišić, profesor, Menadžment u kulturi i umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti


Angažovani umetnici:

Mirjana Radovanović, studentkinja specijalističkih studija FLU

Tanja Uverić, studentkinja pete godine studija FLU

Jelena Grujičić, studenkinja pete godine studija FLU

Nikola Đorđević, student prve godine master studija FLU

Miloš Miletić, studnet završne godine osnovnih studija FLU


Foto dokumentacija: Tijan Boris Ninković