Sunday, February 23, 2014

Zidne novine I i II

               Druga strana prvog broja Zidnih novina

U okviru kampanje "Kultura u protestu" Asocijacije NKSS udruženje KURS je objavilo dva broja Zidnih novina. 

“Zidne novine” je projekat koji svojom specifičnom formom, koja se lako umnožava i širi, teži da dopre na zidove lokalnih institucija kulture i organizacija u nezavisnom kulturno-umetničkom sektoru kao i drugih javnih prostora. Putem ilustracija i kraćih tekstova, “Zidne novine” obrađuju goruće teme u našoj svakodnevici, ali i one iz prošlosti koje treba da se aktualizuju, govore o radnom položaju umetnika i radnika u sektoru kulture kao i o materijalnim uslovima u kojima oni žive.

Prvi broj “Zidnih novina” pod nazivom Prekarni rad: Šta znamo o radnom položaju umetnika donosi kritička pojašnjenja pojmova kao što su prekarizacija, fleksibilizacija, eksploatacija itd, odnosno onih pojmova sa kojima se u polju umetnosti i kulture sve više susrećemo a koji su dominantna karakteristika celokupne društvene proizvodnje.

U drugom broju Udruživanje i borba: Šta znamo o materijalnom položaju umetnika? su tekstovi o materijalnom položaju umetnika koji su živeli i radili tokom tridesetih godina XX veka, o načinima borbe i udruživanja, njihovim učincima i posledicama za sledeće generacije, zatim o savremenom radnom i materijalnom statusu umetnika, te pitanjima kako dolaze do materijala i sredstava za rad, da li se i na koji način organizuju i šta zahtevaju.

Zidne novine je koncipirao i proizveo KURS u saradnji sa Kontekst kolektivom. 


Novine možete pogledati i preuzeti na adresi:
www.zidne.udruzenjekurs.org                Druga strana drugog broja Zidnih novina

Unexpected Encounters

    Mural KURS udruženja, galerija Camera Austria, Grac, 2013.

KURS je u septembru 2013. na poziv Kontekst kolektiva gostovao na izložbi Unexpected encounters u galeriji Camera Austria u Gracu, koja je bila deo programa festivala Štajerska jesen (Steirischer herbst 2013) zajedno sa 0gms  iz Sofije (Bugarska) i kolektivom Beirut iz Kaira (Egipat).
U okviru ove izložbe KURS je izveo vizuelnu intervenciju u formi zidnih slika u samoj galeriji Camera Austria. Ovaj rad je objedinio različite teme i koncepte koji se pojavljuju u okviru postavke Kontekst kolektiva od pitanja materijalnog položaja umetnika, studenata i radnika do predstavljanja njihove borbe za bolji položaj. Polazeći od arhivskog materijala prikljupljenog tokom istraživačkog rada na ovim temama pokušali smo da analiziramo savremenu situaciju u kojoj se kao umetnici nalazimo u jako nezavidnom materijalnom položaju. 
Više fotografija možete pogledati ovde i ovde.